Yuxuyozma

Түсіңізде не көрдіңіз?

Знаете ли Вы, что...

Yuxuyozma

Yuxunun sirri əsrlər boyu bəşəriyyəti həyəcanlandırıb. İndiyədək rəngbərəng, ağ-qara, gözəl və çirkin, realist və mistik, qorxunc və mehriban, keçmiş, bu gün və gələcək haqqında sirli görüntülətin açılmamış təbiəti alimlər, mistiklər, psixoloqlar, baxıcılar, ekstrasenslər və sadəcə, cadugər qarılar tərəfindən müxtəlif cür izah edilib..

Qədim zamanlardan yuxu ikinci reallıq, başqa təzahür adlandırılıb, yuxularda gündəlik həyatın tapmacalarına cavab axtarılıb, ulu babaların ismarıclarının, keçmiş həyatın sirlərinin şifrəsi açılıb. Lakin ən başlıcası daima yuxularda gələcəyin qabaqcadan xəbər verilməsi axtarılıb. Ən qədim yuxuyozma kitabının yaşı min ildən çoxdur. Bu günədək müxtəlif əsrlərdən, ölkə və sivilizasiyalardan bizə Nostradamusun (eramızın XVI əsri), miss Hassenin və Devid Loffun yuxuyozma kitabları, məşhur psixiatr Ziqmund Freydin, gələcəkdən xəbər verən bolqar Vanqanın (XX əsr) və nəhayət bu gün ən populyar olan Millerin yuxuyozma kitabı bizə qədər gəlib çatıb..

Yuxuların yozulması xalq inancları, məsələn hava ilə əlaqəli olur. Belə ki, yağışlı gecədə yaxşı yozucu tez-tez yuxunu ulu babaların mənəvi irsi ilə əlaqələndirir. Aydın gecədə görülən yuxu isə müalicə, xəstəlikdən sağalmaqla bağlı ola bilər. Doğma evdə görülən yuxu çox vaxt doğma və yaxınlarla, yad evdə isə yuxu görənin özü ilə bağlı olur. Həmçinin, hələ qədimdən hesab edirdilər ki, evindən uzaqda olarkən insan doğmalarının başına gələnləri yuxuda görə bilir.

Сны о любви красочно достают из нашего подсознания истинное отношение к людям противоположного пола – об этом много написал Фрейд. И хотя сегодня, в начале 21 века, отца психоанализа подвергли всяческому остракизму, доля истины все же в его предсказаниях есть. Равно как и в предсказаниях судьбы по народным приметам. Если пойти дальше и попытаться заглянуть в будущее, то можно предположить, что в ближайшем времени в сонниках нового поколения появятся и совершенно новые статьи: к чему, например, может присниться мобильник? Деньги? Банк или банкомат? Президент? Может быть, к тому, что сновидец станет владельцем собственного бизнеса, или приобретет свой магазин? Что ж, время покажет – быть может, мы сами своими догадками когда-нибудь подскажем составителям новых словарей сновидений эти загадочные на сегодня значения.

Bu səhifədən istifadə edin və bizim onlayn yuxuyozma kitabımız sizin yuxunuzu yozmağa kömək edəcək.

Bizim pulsuz yuxuyozma kitabımız təkcə instiktivliyinizə nəzər salmağınıza deyil, eləcə də həyatda istənilən sürprizə hazır olmağınıza kömək edəcək.